Bilde av Manuele Calzolari fra Pexels

Veiledning for praktiserende gestaltterapeuter

Bilde av Manuele Calzolari fra Pexels

Jeg er godkjent gestaltveileder og tilfredsstiller de teoretiske og praktiske kravene som Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) stiller for å kunne veilede gestaltterapeuter. Det innebærer at veiledningen jeg tilbyr gir Personlig Faglig Oppdaterings-timer (PFO under kategori A).

Jeg ser på veiledning som en faglig og personlig læringsprosess der du som terapeut får anledning til å ta opp temaer fra din egen praksis, som det kan være nyttig å få tilbakemelding og innspill på. Og jeg er opptatt av at verdier som gjensidig respekt for hverandre, åpenhet, omtanke og vennlighet skal danne grunnlag for det arbeidet vi gjør sammen.

Min veiledning er fundert på gestaltterapeutiske prinsipper og bygger på den tro at økt bevissthet om en selv skjer i nuet.

Innspillene du får fra meg og eventuelt fra de andre i veiledningsgruppen, vil danne grunnlag for å øke din oppmerksomhet på egne følelser, reaksjoner og handlinger der målsettingen er å bidra til økt faglig utvikling.

Priser og avbestilling

  • Individuell gestaltveiledning 60 minutter koster kr. 800,– og gruppeveiledning 180 minutter koster kr 800,– per person.
  • Betaling skjer med kort, vipps eller ved fakturering etter avtale. 
  • Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Avbestilling etter dette faktureres med et gebyr på 600 kr.

Velkommen!

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon

Mob: 456 08 726
kme@interdevelop.no
Nesveien 320, 1514 Moss

BESTILLE TIME?
ELLER HAR DU SPØRSMÅL

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Icons from the Noun Project: Head by Komkrit Noenpoempisut, Conflict by Chintuza, Family by iconsmind.com, Dog by Vectorstall