Bilde av Manuele Calzolari fra Pexels

Praktiserende gestaltterapeuter

Bilde av Manuele Calzolari fra Pexels

Jeg er godkjent gestaltveileder og tilfredsstiller de teoretiske og praktiske kravene som Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) stiller for å kunne veilede gestaltterapeuter. Det innebærer at veiledningen jeg tilbyr gir Personlig Faglig Oppdaterings-timer (PFO) under kategori A.

Jeg ser på veiledning som en faglig og personlig læringsprosess der du som terapeut får anledning til å ta opp temaer fra din egen praksis, som det kan være nyttig å få tilbakemelding og innspill på. I veiledningen er jeg opptatt av at verdier som gjensidig respekt for hverandre, åpenhet, omtanke og vennlighet skal danne grunnlag for det arbeidet vi gjør sammen.

Min veiledning er fundert på gestaltterapeutiske prinsipper og bygger på den tro at økt bevissthet om en selv skjer i nuet.

Innspillene du får fra meg og eventuelt fra de andre i veiledningsgruppen, vil danne grunnlag for å øke din oppmerksomhet på egne følelser, reaksjoner og handlinger der målsettingen er å bidra til økt faglig utvikling og kompetanse.

Priser og avbestilling

Individuell gestaltveiledning 60 minutter koster kr. 800,– og gruppeveiledning 180 minutter koster kr 800,– per person.
Betaling skjer med vipps eller fakturering etter avtale. 
Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Avbestilling etter dette faktureres med kr. 600,-.

BESTILLE TIME?
ELLER HAR DU SPØRSMÅL

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Icons from the Noun Project: Head by Komkrit Noenpoempisut, Conflict by Chintuza, Family by iconsmind.com, Dog by Vectorstall