Foto: Susanne Jutzeler fra Pexels

Veiledningsgrupper

Foto: Susanne Jutzeler fra Pexels

Foto: Susanne Jutzeler fra Pexels

Stressmestring

Stress er et engelsk ord som brukes både om en belastning og den måten vi reagerer på i forhold til belastningen. Nyere forskning har vist at det er intensiteten, kvaliteten og varigheten som er avgjørende for hvordan stress virker på oss, og at stressbelastninger kan øke risikoen både for fysiske og psykiske symptomer. Stress er […]

Les mer…

Bilde av Yaroslav Shuraev fra Pexels

Livsmestring for ungdom

Livsmestringsgruppe for ungdomstrinneter er et livsmestringsprosjekt i regi av spesialpedagog Torunn Orm og gestalt psykoterapeut Karin Mohn Engebretsen. Prosjektet bygger på vår egen kompetanse og arbeidserfaring som vi har tilegnet oss gjennom 30 år.  Prosjektet tar utgangspunkt i den enkelte ungdoms forutsetninger for mestring av livets små og store hendelser, og hvordan de kan lære å […]

Les mer…

Bilde av Manuele Calzolari fra Pexels

Praktiserende gestaltterapeuter

Jeg er godkjent gestaltveileder og tilfredsstiller de teoretiske og praktiske kravene som Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) stiller for å kunne veilede gestaltterapeuter. Det innebærer at veiledningen jeg tilbyr gir Personlig Faglig Oppdaterings-timer (PFO) under kategori A. Jeg ser på veiledning som en faglig og personlig læringsprosess der du som terapeut får anledning til å ta […]

Les mer…

Icons from the Noun Project: Head by Komkrit Noenpoempisut, Conflict by Chintuza, Family by iconsmind.com, Dog by Vectorstall