Gestaltveiledning

Kanskje har du behov for en å snakke med, for å sortere og bearbeide tanker og følelser?

Du trenger ikke være syk for å oppsøke en å snakke med. Alle opplever vi fra tid til annen perioder i livet vårt når det føles som om vi sliter i motbakke. Det kan være symptomer som oppleves å komme uten grunn. Årsakene kan være mange.

  • Konflikter eller større endringer, enten i livssituasjonen, familiesituasjonen eller i arbeidssituasjonen. 
  • Økt press og forventninger om å prestere mer, kan føre til at personlige problemer kommer til overflaten – eller ganske enkelt at man kjenner seg utbrent.
  • Utilfredshet presser ofte frem spørsmål om hensikt og mening med det en selv og andre driver med.

Har du vondt i kroppen er det nærliggende å gå til legen, men sliter du med angst, depresjon, frustrasjon, sorg eller sinne, holder du ut og håper at det skal gå over av seg selv. Det blir opp til den enkelte å kjenne på hvor mye ubehag det er verdt å leve med over tid før en tar tak i problemet. Du kan oppsøke en gestaltveileder for å få hjelp til å mestre livssituasjonen din eller for personlig utvikling.

Gestaltveiledning handler om å utforske hva det er som kan hindre deg i å leve det livet du ønsker, og å erkjenne og bli kjent med ulike sider ved deg selv. 
I gestaltveiledningen tar vi utgangspunkt i din opplevde virkelighet her og nå. Du får hjelp til å utforske og erkjenne den livssituasjonen du er i og å oppdage nye muligheter.

Å gå i gestaltveiledning kan bidra til å forandre hvordan du selv og andre oppfatter deg. Livet ditt kan endres ved at du fremstår som tydeligere både for deg selv og andre.

Mange opplever gestaltveiledning som en reise i seg selv, som både er spennende og utfordrende.
Vi har alle potensial og de nødvendige evner til å ta tak i problemene våre og møte egne vanskeligheter. Vi er også alle ansvarlige for våre valg og våre handlinger.

Priser og avbestilling

Gestaltveiledning 60 minutter koster kr. 900,-
Betaling skjer med vipps eller faktura etter avtale. 

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Avbestilling etter dette faktureres med et gebyr på 600 kr.

Velkommen!

Ta gjerne kontakt for å avtale time. Om du ønsker mer informasjon eller en uforpliktende samtale om gestaltveiledning kan være noe for deg, så er det bare å ta kontakt.

BESTILLE TIME?
ELLER HAR DU SPØRSMÅL

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Icons from the Noun Project: Head by Komkrit Noenpoempisut, Conflict by Chintuza, Family by iconsmind.com, Dog by Vectorstall