Bilde av Guillaume Hankenne fra Pexels

Om meg

Bilde av Guillaume Hankenne fra Pexels

Dr. Karin Mohn Engebretsen, PhD, MSc, BSc

Jeg har en klinisk mastergrad i Gestalt psykoterapi i tillegg til at jeg er utdannet gestalt-veileder. I drøyt 30 år har jeg lyttet til mennesker som har opplevd vanskelige perioder i livet sitt og bidratt med hjelp til å sortere tanker og følelser sammen med den enkelte. Jeg har også en doktorgrad fra UiO, medisinsk fakultet, der jeg forsket på hvordan mennesker med symptomer på utbrenthet opplever rehabiliteringsprosessen. 

Gjennom flere år har jeg arbeidet klinisk som gestaltterapeut i privat praksis med unntak av et opphold med studiepermisjon for å ferdigstille doktorgraden min.

Tittelen på avhandlingen er «From Dedicated to Burned Out – and Back? A phenomenological exploration of the lived experience of suffering from burnout and implications for medical care».

Last ned Avhandlingen her.

Allerede i 1991 startet jeg på en gestaltveileder utdannelse ved META-Senter i Kristiansand. Denne kunnskapen anvendte jeg i arbeidet mitt som bedriftsveileder og kursholder med oppdrag innen helsesektoren og det private næringsliv i en drøy tiårs periode. I denne perioden arbeidet jeg blant annet med veiledning av gruppeprosesser, konflikthåndtering og samspill i grupper og individuell veiledning basert på gestaltterapeutiske prinsipper. Senere har jeg tatt en Post Graduate Diploma i veiledning ved Universitetet i Manchester (UK).

I 1991 etablerte og arbeidet jeg i egen virksomhet, med utvikling av opplæringskonsepter, samt gjennomføring av kompetanseoppbygging på området kommunikasjon og ledelse. Over en to års periode arbeidet jeg med et management for hire oppdrag, som daglig leder for to mellomstore produksjonsbedrifter. Dette arbeidet har gitt meg kompetanse og en bred arbeidserfaring. I perioden har jeg hatt styreverv.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og The European Association for Psychotherapy (EAP). Disse foreningene stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer.

Velkommen!

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon

Mob: 456 08 726
post@interdevelop.no
Nesveien 320, 1514 Moss

BESTILLE TIME?
ELLER HAR DU SPØRSMÅL

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Icons from the Noun Project: Head by Komkrit Noenpoempisut, Conflict by Chintuza, Family by iconsmind.com, Dog by Vectorstall