Adferdsveiledning

Atferdsproblemer er en fellesbetegnelse som brukes når hunder viser endring i atferd over tid eller avvikende atferd i forhold til det som ansees å være «normalt». 

Det finnes ikke en enkel definisjon på hva som er problematferd og hundeeiere har ofte en individuell toleranse på hva de opplever som problematferd. Men når hundeholdet fører til at du endrer daglige rutiner eller unngår å gå tur med hunden i frykt for å komme i situasjoner du opplever som vanskelige å kontrollere, kan det være fornuftig å ta kontakt med en atferdsveileder. 

Det er mange som føler seg dumme i slike situasjoner og ser på seg selv som håpløse hundeeiere når andre er vitne til at hunden ikke oppfører seg pent. Men det kan være mange grunner til at du opplever problemer med hunden din. 

Det er ikke nødvendigvis bare du som eier som er årsaken til problemet.
Når du oppsøker hjelp hos meg, starter jeg alltid med å kartlegge hva som kan ligge til grunn for problematferden og hva som eventuelt bidrar til å opprettholde den. Her kan både sykdomstilstander, arv, miljø eller en fastlåst relasjon mellom deg og hunden være medvirkende faktorer – enkeltvis eller i kombinasjon – som igjen fører til at hunden opptrer som den gjør. 

Det kan ofte være relativt enkelt å gjøre noe med atferdsproblemer. 
Men det kan også være vanskelig å oppnå gode resultater og varige endringer i atferd hos hunder med alvorlige problemer. Vi ser ofte at eiere søker hjelp når hunden viser aggresjon mot mennesker eller andre dyr. Men du kan få veiledning hos meg uten at hunden din har slike alvorlige atferdsproblemer. Mange kan oppleve større og mindre utfordringer i hverdagen som separasjonsangst, overdreven bjeffing, hunder som ødelegger og tygger i stykker inventar, og hunder som ikke er renslige etc. Slik atferd kan selvfølgelig være et symptom på et mer alvorlig atferdsproblem. 

Men uansett er det best å ta tak problemene så tidlig som mulig før de utvikler seg til å bli større.
Etter en atferdsveiledning er det mange hundeeiere som føler lettelse når de har fått diskutert problemet. Min erfaring i forhold til problematferd er at det er nyttig å lære noen grunnleggende ferdigheter som du kan benytte i de situasjonene som oppleves vanskelige. Dette vil gjøre det lettere for deg når det gjelder å styre hunden i disse situasjonene og du vil oppleve å få mer kontroll. Etter atferdsveiledningen får du en konkret, individuell treningsplan, som beskriver hvordan du skal ta tak i problemet. Om du ønsker det, får du en tett oppfølging fra meg. Å oppleve støtte og oppfølging kjennes ofte som en trygghet og gir håp om å kunne lykkes.

Problematferd

På Dyreatferdssenteret tar vi problematferd på alvor

Dyreatferdssenteret avd. Moss er godt etablert med innendørs og utendørs fasiliteter; delvis inngjerdet treningsplass og skogsterreng samt hyggelig kursrom for veiledningstimer for to- og firebente.

På Dyreatferdssenteret tar vi problematferd på alvor

Jeg tilbyr atferds-veiledning og oppfølgingstimer 
Til vårt første møte har jeg satt av 60 minutter for at vi sammen kan diskuterer det som oppleves som problematferd. Her kan vi treffes enten via telefon eller zoom. Om du har anledning til å ta opp video og sende meg, kan det være til hjelp for at jeg skal kunne få en forståelse av hva som skjer i situasjonen. Hensikten med dette møtet er at jeg får informasjon om det du opplever som problem, slik at jeg møter forberedt til neste møte. I dette møte treffes vi fysisk på mitt kontor. Da kartlegger vi problemet grundig. Jeg setter av 90 minutter slik at vi både får tid til å diskutere problemstillingen og å gå gjennom noen konkrete tiltak i praksis, som du umiddelbart kan starte å arbeide med. Praktisk trening er en stor del av atferdsveiledningen, og dette møtet gir deg en startpakke for å komme i gang med treningen.   

Litt om min bakgrunn

Jeg er utdannet gestaltterapeut og gestaltveileder. I tillegg til å arbeide klinisk med mennesker, har jeg også jobbet med atferdsproblemer hos hunder. Gjennom flere år har jeg sett hvordan slike problemer kan påvirke samspillet i hele familien.

Utdannelsen som atferds-konsulent, som jeg har fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet (NMBU), gir formell kompetanse på å forstå ulike typer atferdsproblemer, samt å finne løsninger på problemet. I min rolle som veileder, ønsker jeg både å bidra til å fremme atferdsendringer og å videreutvikle et godt teamarbeid mellom deg og hunden.
I dette arbeidet spiller kunnskap om mentalitet en viktig rolle i tillegg til forståelsen av hva som påvirker atferd i positiv eller negativ retning.

Det finnes ikke to individer som er helt like. Da sier det seg selv at det er viktig å tilpasse håndtering og trening til det enkelte individets forutsetninger.

Litt om min bakgrunn

Kjøpsbetingelser

Hver tjeneste som avtales betales i forkant av avtalt møte. Timer må avbestilles senest 24 timer før avtalen. I motsatt fall blir timen fakturert med 50% av prisen.

Alt ansvar for hundens atferd er eierens ansvar. Rådene som gis er kun veiledende.

Velkommen!

Dersom du er usikker på hva atferdsveiledning innebærer – eller om du ønsker mer generell informasjon, ta gjerne kontakt med meg. 

Mob: 456 08 726
karin@dyreatferd.no
Nesveien 320, 1514 Moss

BESTILLE TIME?
ELLER HAR DU SPØRSMÅL

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Icons from the Noun Project: Head by Komkrit Noenpoempisut, Conflict by Chintuza, Family by iconsmind.com, Dog by Vectorstall