Dyreatferdssenteret

Dyreatferdssenteret avd. Moss 

Photo by Chevanon Photography from Pexels

Hundekurs og hundetrening

Jeg tilbyr kurs og privatundervisning for trening av valper, unghunder og voksne i lydighet/hverdagslydighet. Jeg setter jevnlig opp valpekurs, hverdagslydighetskurs samt andre ulike typer kurs for aktivisering av hund og eier. Dette er kurs i søksarbeid som spesialsøk, feltsøkskurs, sporkurs og runderingskurs.  Dyreatferdssenteret avd. Moss er godt etablert med innendørs kursrom og utendørs fasiliteter med delvis […]

Les mer…

Adferdsveiledning

Atferdsproblemer er en fellesbetegnelse som brukes når hunder viser endring i atferd over tid eller avvikende atferd i forhold til det som ansees å være «normalt».  Det finnes ikke en enkel definisjon på hva som er problematferd og hundeeiere har ofte en individuell toleranse på hva de opplever som problematferd. Men når hundeholdet fører til […]

Les mer…

Icons from the Noun Project: Head by Komkrit Noenpoempisut, Conflict by Chintuza, Family by iconsmind.com, Dog by Vectorstall