INTERACTION development asINTERACTION development as
INTERACTION development as
Hjem | Psykoterapi | Parveiledning | Bedrift-coaching | Metoder | Hvem er jeg? | Lenker | Kontakt oss |

Dr. Karin Mohn Engebretsen

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og The European Association for Psychotherapy (EAP). Disse foreningene stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer.

I løpet av de siste 20 årene har jeg arbeidet klinisk som gestaltterapeut i privat praksis med et opphold de siste to årene med studiepermisjon for å ferdigstille doktorgraden min ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet.

Tittelen på avhandlingen er «From Dedicated to Burned Out – and Back? A phenomenological exploration of the lived experience of suffering from burnout and implications for medical care».

Last ned Avhandlingen her.

I tillegg har jeg en Master of Science i gestalt psykoterapi fra universitetet i Derby (UK) og en Diploma in Supervision fra universitetet i Manchester. I 2006 ble jeg godkjent veileder og tilfredsstiller de teoretiske og praktiske kravene som Norsk Gestaltterapeut Forening stiller for å kunne veilede gestaltterapeuter. Det innebærer at veiledningen jeg tilbyr gir Personlig Faglig Oppdaterings-timer (PFO under kategori A).

Jeg ser på veiledning som en faglig og personlig læringsprosess der terapeuten får anledning til å diskutere spørsmål fra sin egen praksis. Og jeg er opptatt av at verdier som gjensidig respekt for hverandre, åpenhet, omtanke og vennlighet skal danne grunnlag for det arbeidet vi gjør sammen.

Min veiledning er fundert på gestaltterapeutiske prinsipper og bygger på den tro at økt bevissthet om en selv skjer i nuet.

Tilbakemeldingen du får fra meg og eventuelt veiledningsgruppen, vil danne grunnlag for å øke terapeutens oppmerksomhet på egne følelser, reaksjoner og handlinger der målsettingen er å bidra til økt faglig utvikling.

Jeg har også en Bachelor fra universitetet i Oslo der blant annet organisasjon og ledelse, psykologi grunnfag og mellomfag inngår.

Allerede i 1991 startet jeg på en gestaltveileder utdannelse ved META-Senter i Kristiansand. Denne kunnskapen anvendte jeg i arbeidet mitt som bedrifts-veileder og kursholder med oppdrag innen helsesektoren og det private næringsliv i en drøy tiårs periode. Arbeidet besto blant annet av veiledning av gruppeprosesser, konflikthåndtering og individuell veiledning basert på gestaltterapeutiske prinsipper.

I denne perioden etablerte og arbeidet jeg i egen virksomhet, med utvikling av opplæringskonsepter, samt gjennomføring av kompetanseoppbygging på området kommunikasjon og ledelse. Over en to års periode arbeidet jeg med et management for hire oppdrag, som daglig leder for to mellomstore produksjonsbedrifter. Disse oppdragene har gitt meg kompetanse og arbeidserfaring innen prosjektledelse, kompetanseoverføring, coaching, og som prosessmaker. I perioden har jeg hatt styreverv.

Selv om jeg står stødig i den humanistiske retningen innen psykologien med fokus på gestalt som fagfelt, har jeg i løpet av de siste 30 årene blitt påvirket av flere retninger som f. eks. psykodynamisk tenkning og kognitiv atferdsterapi.

Jeg er spesielt opptatt av det som foregår i relasjonen mellom terapeut og klient og hvordan relasjonen påvirkes av det totale feltet.

 

For mer informasjon og timebestilling:
Interaction Development as - Telefon 456 08 726 - post@interdevelop.no
Adresse: Nesveien 320, 1514 Moss.